Халықаралық көші қон ұйымының зерттеулері • 1. Қазақ диаспорасын карталау үшін ономастикалық талдау жүргізу» тақырыбындағы талдамалық зерттеуі Халықаралық көші-қон ұйымының Даму қорының (IOM IDF) қаржылық қолдауымен жүзеге асырылды.
 •      Бұл зерттеу сандық (респонденттердің сауалнамасы) және сапалық (сарапшылармен сұхбат) әдістері негізінде 2021 жылдың желтоқсаны мен 2022 жылдың тамызы аралығында жиналған ақпараттарды қамтиды. Зерттеудің мақсаты – әртүрлі статистикалық деректер, сауалнама мен сұхбаттар нәтижесінде Қазақстанмен шекаралас аймақтарда (РФ) орналасқан қазақ диаспорасының орнығуын анықтау.
 •      Сауалнамаға қатысқан РФ-тың шекаралас аймағында тұратын қазақтардың көпшілігінің Қазақстанда (шекара маңы аумағында) тұратын туыстары мен достары бар екендігі белгілі болды. Екі елдің қазақтары арасындағы байланыс өте тығыз. 51 шекаралаық өткізу пунктінің болуы екі ел арасындағы байланысты жеңілдететіндігі негізгі факторлардың бірі ретінде анықталды.
 •           © 2022 International Organization for Migration (IOM)
 •     * Баяндамада білдірілген пікірлер авторлардың жеке пікірлері ретінде қарастырылады. Зерттеу жұмысында көрсетілген ақпараттар мен тұжырымдар Халықаралық көші- қон ұйымының, ҚР СІМ «Отандастар қоры» КеАҚ ұстанымын білдірмейді. Аталаған еңбекте баяндалған материалдар мен қолданылған белгілер қандайда бір елдің, территорияның, қаланың немесе оның әкімшілігінің, немесе шекарасының, немесе межелерінің құқықтық мәртебесіне қатысты Халықаралық көші-қон ұйымының, ҚР СІМ «Отандастар қоры» КеАҚ ұстанымын меңземейді.

Қазақ диаспорасын карталау үшін ономастикалық талдау жүргізу

 

 • 2. Диаспорамен өзара іс-қимыл жасау үшін Қазақстандағы тиісті саясат пен институттарға қатысты талдау және ұсынымдар (гендерлік аспектіні қоса алғанда) тақырыбындағы талдамалық зерттеуі Халықаралық көші-қон ұйымының Даму қорының (IOM IDF) қаржылық қолдауымен жүзеге асырылды.

 •         Зерттеудің қысқаша түйіні.

 •        Бұл зерттеудің мақсаты – шетелдегі диаспораның елді дамытуға қатысу әлеуетін арттыруға әсер ететін тиісті саясаттар мен институттарды зерделеу және талдау, диаспораның әлеуметтік-экономикалық дамуны көбірек үлес қосуына мүмкіндік жасау мақсатында қазақстандық мемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілерге ұсынымдар әзірлеу. Кабинеттік зерттеу әдісі негізінде ғылыми әдебиеттерге, сондай-ақ стратегиялық, нормативтік құжаттарға, осы салада жұмыс істейтін уәкілетті мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың веб-сайттарына шолу жүргізілді. Зерттеуде диаспорамен өзара әрекеттесу моделінің стратегиялық концептін қалыптастыратын нақты тұжырымдар мен ұсынымдарды талдау нәтижелері жинақталған.

 •         © 2022 International Organization for Migration (IOM)

 •       * Баяндамада білдірілген пікірлер авторлардың жеке пікірлері ретінде қарастырылады.  Зерттеу жұмысында көрсетілген ақпараттар мен тұжырымдар Халықаралық көші- қон ұйымының, ҚР СІМ «Отандастар қоры» КеАҚ ұстанымын білдірмейді. Аталаған еңбекте баяндалған материалдар мен қолданылған белгілер қандайда бір елдің, территорияның, қаланың немесе оның әкімшілігінің, немесе шекарасының, немесе межелерінің құқықтық мәртебесіне қатысты Халықаралық көші- қон ұйымының, ҚР СІМ «Отандастар қоры» КеАҚ ұстанымын меңземейді.

Қазақ диаспорасын карталау үшін ономастикалық талдау жүргізу

 


 • 3. «Ресей Федерациясында диаспорамен жұмыс жасауда Қазақстан Республикасы Үкіметінің қолдауы» тақырыбындағы талдамалық зерттеуі Халықаралық көші-қон ұйымының Даму қорының (IOM IDF) қаржылық қолдауымен жүзеге асырылды.

 •      Зерттеудің қысқаша түйіні.

 •      Бұл еңбекте қазақстандық диаспораның Ресей Федерациясындағы үш тобы қарастырылады: бұрын Қазақстанда тұрған немесе тұрмаған Ресей Федерациясындағы қазақ ұлтының өкілдері; қазақ емес, бірақ Қазақстанда бұрын тұрған Ресей Федерациясының азаматтары; Ресей Федерациясында уақытша тұрып жатқан қазақ ұлтына жататын Қазақстан азаматтары.

 •      Мұндай топтарға бөлудің мақсаты Қазақстанның әлеуметтік-эконономикалық дамуына пайдалануға болатын Ресей Федерациясындағы қазақстандық диаспораның (Ресей Федерациясындағы этникалық қазақтар мен бұрынғы отандастар қауымдастықтары) әртүрлі әлеуеттеріне назар аудару. Бұл топтар Қазақстанда туысқандарын/достарын материалдық қолдауда әртүрлі дәрежемен ерекешеленеді. Олар әртүрлі дәрежедегі қарқындылықпен Қазақстанға қысқамерзімді сапарларға келеді және келешекте де жасауға ниетті.

 •      Сонымен қатар, зерттеуде әрекеттесудің ең тиімді тәжірибелерін таңдау, коммуникациялық стратегияны әзірлеу, олармен Қазақстан Үкіметінің тұрақты ынтымақтасу барысында Қазақстанда шешім қабылдайтын тұлғаларға Ресей Федерациясындағы қазақстандық диаспораның үш тобының әртүрлілігін ескеру қажеттігі негізделеді. Бұл топтардың әртүрлі әлеуетін есепке алу РФ-дағы қазақстандық диаспорамен  Қазақстанның әрекеттесуін басқару үшін орталық және жергілікті денгейлерде әрекеттесуге жауапты шенеуніктер үшін де пайдалы.

 •      © 2022 International Organization for Migration (IOM)

 •     * Баяндамада білдірілген пікірлер авторлардың жеке пікірлері ретінде қарастырылады.  Зерттеу жұмысында көрсетілген ақпараттар мен тұжырымдар Халықаралық көші- қон ұйымының, ҚР СІМ «Отандастар қоры» КеАҚ ұстанымын білдірмейді. Аталаған еңбекте баяндалған материалдар мен қолданылған белгілер қандайда бір елдің, территорияның, қаланың немесе оның әкімшілігінің, немесе шекарасының, немесе межелерінің құқықтық мәртебесіне қатысты Халықаралық көші- қон ұйымының, ҚР СІМ «Отандастар қоры» КеАҚ ұстанымын меңземейді.

РФда диаспорамен жұмыс жасауда ҚР қолдауы