Атажұртқа қоныс аударушы этникалық қазақтарға арналған «Erulik.kz» web–платформа

«Erulik.kz» веб-платформасы – Қазастанға көшуге ниетті этникалық қазақтар үшін құнды ресурс. Бұл платформа алты өңірдің: Ақмола, Павлодар, Қостанай, Абай, Солтүстік және Шығыс Қазақстан облыстарының әлеуметтік-экономикалық дамуымен танысып, көші-қонды жоспарлайтын этникалық қазақтардың қажеттіліктерін ескере отырып, қолайлы қонысты таңдауға көмектеседі.

  • «Erulik.kz» платформасының негізгі ерекшеліктері:
  • – Аймақтарды салыстыру: пайдаланушылар аталған аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерін салыстыра алады, бұл көші-қон үшін қолайлы бағытқа қатысты негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі.
  • – Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: Платформа әр аймақтың бос жұмыс орындары және экономикалық әлеуеті туралы ақпарат береді, бұл қоныс аударуды тиімді жоспарлауға көмектеседі.
  • – Инфрақұрылым және әлеуметтік институттар: пайдаланушылар өмір сүру жағдайлары туралы толық түсінік бере отырып, әлеуетті елді мекендердегі инфрақұрылым мен әлеуметтік институттарды бағалай алады.
  • – Көші-қон процесі бойынша нұсқаулық: платформада көші-қон үшін қажетті құжаттар туралы ақпарат, бейімделу бойынша ұсыныстар және денсаулық сақтау мекемелері мен білім беру сияқты негізгі қызметтер туралы мәліметтер бар.

Домен мекенжайы www.erulik.kz Қазақстанға көшуді қарастыратын немесе жоспарлайтын тұлғалар үшін ыңғайлы интерфейсті ұсынады. Платформа көші-қон процесінің әртүрлі аспектілерін қарастыра отырып және этникалық қазақтарға ата-баба жеріне оралуына қатысты ойластырылған шешімдер қабылдауға көмектесетін жан-жақты көшбасшылық рөлін атқарады.

@endsectionript>