Otandastar books

Атауы: Сеңгір таулар
Автор(лар): Таукейұлы Т. Баспа: «Китаб» баспасы ISBN: 978-9919-22-652-7 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Керуен-ғұмыр
Автор(лар): Таукейұлы Т. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-3-5 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Маусымжан
Автор(лар): Рахметұлы Ш. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-7-3 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Антиөлшем
Автор(лар): Рахметұлы С. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-1-1 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Қайтқан қыздың дауысы
Автор(лар): Cәскин К. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-6-6 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Жыр күмбезі
Автор(лар): Оралов Қ. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-8-0 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Еуропадағы қазақ диаспорасының тарихы және қазіргі жағдайы
Автор(лар): Баймолда Д. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-5-9 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Сары қаймақ сығыныш
Автор(лар): Қабанұлы Б. Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81044-0-4 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Қытайдағы қазақ ақындарының айтысы
Автор(лар): Асқаров Н, Кәдірхан Б Баспа: «Әдебиет» баспа үйі ISBN: 978-601-81045-0-3 Жыл: Алматы, 2023
Атауы: Казахи Волгоградской области: история и современность
Автор(лар): Ташпеков Г.А. Баспа: Издательский дом «Әдебиет» ISBN: 978-601-81044-2-8 Жыл: Алматы, 2023